نصب کرکره برقی

نصب کرکره واقع در هفت تیر موتو توبلار با تیغه سفید کاملا بی صدا